Till innehåll på sidan

Övningsgrunder

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla grundläggande kunskap om övning som verktyg för att stärka aktörers förmåga inom civil beredskap.
Kursen syftar också till att deltagarna ska utveckla grundläggande kunskap för att kunna delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar inom civil beredskap.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med liten eller ingen erfarenhet av övningsverksamhet, som arbetar med beredskapsfrågor inom såväl privat som offentlig sektor, frivilligorganisationer, trossamfund, ideella organisationer och övriga aktörer inom civil beredskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Kursavgiften är 12 400 SEK exklusive moms.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste aktörer inom det svenska civila beredskapssystemet på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna motstå och hantera samhällsstörningar både i fredstid och i krig. Ett viktigt verktyg för att en aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer.

Kursen har fokus på grunder inom övningsverksamhet. Kursen ingår i utbildningsområdet Övning och övningsutvärdering och erbjuder tillsammans med webbkursen Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet kursinnehåll på grundläggande nivå. Inom utbildningsområdet finns ytterligare kurser på fortsättningsnivå såsom Övningsledning, Övningsutvärdering och Övningsformat.

Kursen är utvecklad av och genomförs av MSB.

Om kursen

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Övning som verktyg för förmågeutveckling
  • definitioner
  • koppling till utbildning och andra verktyg
  • flerårig utbildnings- och övningsplan
 • MSB:s övningsplaneringsprocess för samverkansövningar
  • roller, begrepp och planeringsmetod
 • Genomförande av övning
  • olika format
 • Utvärdering av övning
  • roller och begrepp
  • erfarenhetshantering: övningsutvärderingsresultat och verksamhetsutveckling

Kursplan för Övningsgrunder

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs nätbaserat på distans under två sammanhängande dagar. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är aktiv under kursens samtliga delar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra webbkursen Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet. Deltagare bör avsätta ca 1 timme för detta arbete innan kursstart.

Deltagaren rekommenderas också att avsätta tid efter avslutad kurs, för att ta tillvara kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna organisationen.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 25 juni 2024
Ort: Distans
Antal platser: 24
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 25 mars 2024

Till toppen av sidan