Ett övningsstöd till organisationer inom svensk krisberedskap. I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika nivåer i samhället ingår i krisberedskapssystemet. Fö...