Till innehåll på sidan

Från novis till nestor : maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten - en aktionsforskningsstudie

Från novis till nestor : maskulinitet, organisation och risk i räddningstjänsten - en aktionsforskningsstudie

Detaljer

Publikationsnummer
MSB351
ISBN-nummer
978-91-7383-193-2
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
De specifika syften och frågeställningar som styrt arbetet i projektet har varit 1. att undersöka, utveckla och förändra utbildande och utförande verksamheter knutna till svensk räddningstjänst utifrån en aktionsforskningsorienterad problematisering av maskulinitet, risk och organisation, samt 2. att teoretiskt och metodologiskt utveckla en analysmodell för maskulinitet, risk och organisation med utgångspunkt från aktionsforskningsbaserade delstudier. Detta är en populärvetenskaplig rapport från projektet. Forskningen är finansierad av MSB.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan