Till innehåll på sidan

Utredningsrapporter efter olyckor och räddningsinsatser

Här hittar du ett urval av kommunala och statliga utredningsrapporter efter olyckor och räddningsinsatser. Olycksutredning, olycksundersökning, insatsutvärdering, kompletterande händelserapport är vanliga benämningar på de utredningar som genomförs.

I RIB-bibliotek finns fler olycksutredningar.

Olycksutredningar i RIB:s bibliotek

Bränder i byggnader och övriga anläggningar

Bränder och olyckor i trafik

Olycksutredningar efter naturolyckor och bränder i skog och mark

Olycksutredningar efter tillbud och olyckor med farliga ämnen, gaser eller andra ämnen

 • Olycksutredningar efter oljeutsläpp

  2020

  Hantering av oljeutsläpp vid flera tillfällen Uddevalla 20202011, Oljepåslag Tjörn

  I september 2011 inträffade en fartygskollision utanför Jyllands nordvästra kust med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Utsläppet drabbade huvudsakligen Tjörns kommun på den svenska västkusten med omfattande ekologiska och ekonomiska konsekvenser som följd.

  MSB och Hav- och vattenmyndigheten (HaV) lät genomföra en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget. I utvärderingen ingick att bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig.

  Syftet med utvärderingen var framåtsyftande med ett lärande i fokus.

  Oljepåslaget på Tjörn, 2011

Olycksutredningar efter andra olyckor och tillbud

Utredningar och utvärderingar efter genomförda insatser

Senast granskad: 10 augusti 2023

Till toppen av sidan