Till innehåll på sidan

Utredningsrapporter efter olyckor och räddningsinsatser

Här hittar du ett urval av kommunala och statliga utredningsrapporter efter olyckor och räddningsinsatser. Olycksutredning, olycksundersökning, insatsutvärdering, kompletterande händelserapport är vanliga benämningar på de utredningar som genomförs.

I RIB-bibliotek finns fler olycksutredningar.

Olycksutredningar i RIB:s bibliotek

Bränder i byggnader och övriga anläggningar

Bränder och olyckor i trafik

Olycksutredningar efter naturolyckor och bränder i skog och mark

Olycksutredningar efter tillbud och olyckor med farliga ämnen, gaser eller andra ämnen

Olycksutredningar efter andra olyckor och tillbud

Utredningar och utvärderingar efter genomförda insatser

Arbetsmiljö för räddningspersonal, tillbud  och skador

Senast granskad: 29 april 2024

Till toppen av sidan