Till innehåll på sidan

Om MSB på romani arli

O vlasti sarinipaskere (društvoskere) arakhibaske hem pripremibaske (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB), isi ole dendo buti te del dumo bašo sarinipaskoro pripremibe ko bibatale oviba, krize hem konsekvencije maribastar. Amen ingarela jek generalno direktori soj čhivdo kotar i vlada (radža). Amen siam komaj 1200 džene so keraja but ki Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Sandö, Revinge hem Rosersberg.

O MSB kerela specijalno but buti e pučibencar keda vakerela pe bašo spasibaskoro servizi, buča bašo čhinavibe o bibatale oviba, maribaskere pripreme, civilno arakhiba, kibernetikakoro siguribe hem komunikacije. Amen keraja buti hem krizencar keda ovela diso hem keraja internacionalna buča. O MSB i pripremimo dive-rat ko sa o berš kaj te šaj te reagirinel te ulo diso akate khere ja pale džigde ko sveto.

Kaj te šaj te kera amari buti šukar amen siam zavisno javerendar, kotar o komune, landsting, länsstyrelser, vlastija, organizacie, kotar obično manuša – sarinen isi olen olengoro odgovornost hem amen pomožinaja hem ingaraja disave buča odori kori so trebela. Amen odova keraja školujbaja, probencar, godidejbaja, regularencar hem dejbaja financie.

O MSB koncentririnela pe te tiknjarel o ruzikija  hem te na oven but dukhavde thana e sarinipa (društvo). Odoleske amen dikhaja so šaj te ovel hem planirinaja te na oven odola buča. O potrebna situaciengere preglednostija laja odolea so khedaja o nacionalna situaciengere slike. Disavo var trebela ekstra zoralipe tegani laja helikoptereskere dumodejba ja pale ekspertikano dumodejbe. Tegani isi e MSB razna tipija taro zorakerde resursija hem pristup ko matrijalija hem personali.

O MSB kerela buča ko sveto da kaj te spasinel dživdipa hem te tiknjarel o pharipa hem krize ko phuvja kori so isi mariba, ama hem te pomožinel e javeren phuvjen te barakeren pumaro zoralipa bašo krizengoro čhinaviba.

Keda but džene ovena hemimo kotar disavo ovibe tegani i komunikacija i važno. Amen probinaja te resa so buteder manušen so šaj relevantno informaciaja odolea so komunicirinaja bute webbthanencar hem socialno mediencar hem siam phravde baše media. Amen phandaja amen hem javere vlastencar kori so buvljaraja amari poruka jekhethane olencar.

Palo o bibatale oviba hem o krize, važno i te dikhel pe soj odova so ulo, te šaj te sikljol pe diso odolestar. O istraživibe, i statistika hem o proceniba i disave primerija kotar odova so kerela o MSB.

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan