Till innehåll på sidan

Standardisering

Genom att arbeta på samma sätt förbättrar vi avsevärt förutsättningarna att få samordningen att fungera, särskilt vid större kriser med många inblandade. Standarder utvecklas i samarbete med andra länder, där experter från hela världen eller Europa samlas och diskuterar möjliga lösningar på gemensamma problem.

Standardisering är ett viktigt verktyg i MSB:s verksamhet och därför är vi med och påverkar utvecklingen inom området.  MSB:s standardiseringsverksamhet omfattar ett flertal områden, till exempel 

  • krishantering
  • informationssäkerhet
  • brand

Våra medarbetare deltar i ett flertal nationella och internationella kommittéer. MSB har bland annat fått förtroendet att leda ISO:s kommitté för säkerhet och resiliens.

Senast granskad: 9 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan