Till innehåll på sidan

IT-forensik i industriella informations- och styrsystem (ICS)

IT-forensik i industriella informations- och styrsystem (ICS)

Detaljer

IT-forensik i industriella informations- och styrsystem (ICS)
Publikationsnummer
MSB1345–januari2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Balansen mellan snabb återställning och IT-forensiska behov vid hantering av intrång för ICS väger för närvarande över till den systemåterställande verksamhetens fördel, vilket leder till att bevis inte alltid tas om hand på korrekt sätt. Den här skriften syftar därför till att ge läsaren grundkunskap för att själv kunna planera för och hantera IT-forensiska händelser i de egna systemen.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan