Till innehåll på sidan

Säkerhetsrapport - Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska en säkerhetsrapport

Säkerhetsrapport - Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska en säkerhetsrapport

Detaljer

Säkerhetsrapport - Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska en säkerhetsrapport
Publikationsnummer
MSB915–november2015
ISBN-nummer
978-91-7383-603-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
31 s
Pris
0 kronor
Inom industrin hanteras det stora mängder kemikalier och
farliga ämnen. Detta i kombination med den mänskliga faktorn kan
leda till allvarliga olyckshändelser i form av kemikalieutsläpp,
brand och explosioner.
Sevesolagen anger att alla verksamhetsutövare som omfattas av
Sevesolag-stiftningen ska förebygga riskerna för allvarliga
kemikalieolyckor. Därutöver gäller att i de fall en allvarlig
kemikalieolycka inträffar är verksamhetsutövaren skyldig att
begränsa följderna.
Ifall verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens
bestämmelser grundar sig antingen på gränsmängderna för enskilda
farliga ämnen enligt bilagan till Sevesoförordningen eller på
summorna av relationstalen enligt summerings-regeln1 uträknade
på basis av kvantitet farliga ämnen.
Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt
Sevesolagstiftningen är enligt 10 § Sevesolagen skyldiga att
upprätta en säkerhetsrapport som beskriver verksamheten och dess
riskbild samt vilka förebyggande och begränsande åtgärder som
vidtagits i syfte att uppnå en säker verksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan