Till innehåll på sidan

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

VMA används:

 • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
 • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Meddelande i radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Meddelande via SMS

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det har gjorts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Varning utomhus (Hesa Fredrik)

Varningssystemet som ljuder utomhus består av ca 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige och i särskilda områden runt kärnkraftverken. De kan användas för varning vid alla typer av faror.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna ansvarar för drift och underhåll och är användare av systemet. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader. Information om vilka tätorter som har utomhusvarningssystemet kan man få av kommunernas räddningstjänster.

Signalen Viktigt Meddelande

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.

När du hör signalen ska du:
•    Gå inomhus
•    Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
•    Lyssna på Sveriges Radio P4

Alla sändningsfrekvenser

I många hus kan man inte stänga av ventilationen själv, men man kan alltid stänga av köksfläkt och badrumsfläkt och stänga tilluftventiler runt eller i fönstren.

”Hesa Fredrik”/Varningsanläggning

I Sverige finns i dag cirka 4 500 varningsanläggningar i mer än 200 kommuner. För att styra och övervaka dessa finns ett radiobaserat manöversystem, M95.
Staten genom MSB äger utrustningen. Kommunerna (oftast räddningstjänsterna) ansvarar för drift och underhåll.

Kvartalstest

Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren. Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om testet.

Signalen låter under två minuter och består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Klockan 19.00 samma dag testas RDS -systemet för VMA. Det är de speciella varningsmottagarna som är framtagna för kärnkraftverkens inre beredskapszon som testas, se Varning kring kärnkraftverk.

Därför testas signalen

Systemet och tekniken behöver testas som en kontroll av att tekniken fungerar. De personer som ska aktivera systemet behöver också träna på hur det ska göras. Om det visar sig att något inte fungerar så ska det rättas till. Testet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig att känna igen signalen.

VMA-kedjan

Meddelandet måste komma ut till allmänheten snabbt och effektivt. Sändningsledningen på Sveriges Radio tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

 1. Den som bestämt sig för att begära sändning av meddelande tar kontakt med sin regionala SOS-central.
 2. SOS Alarm AB vidarebefordrar begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio i Stockholm.
 3. Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet.
 4. Sändningsledningen distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag.
 5. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik även i den privata lokalradion.

Varning kring kärnkraftverk

Kring vart och ett av Sveriges tre kärnkraftverk finns en så kallas inre beredskapszon. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus. Det gäller områdena:

•    Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
•    Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
•    Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, men för inomhusvarning används RDS-systemet. Alla hushåll inom de inre beredskapszonerna har fått särskilda radiomottagare för varningsmeddelande. Länsstyrelserna i de tre länen ansvarar för information till allmänheten vad gäller kärnkraftsvarningar.

VMA i framtiden

MSB är den myndighet som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det. Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system. MSB har bland annat föreslagit användande av EU-Alert (Cell Broadcast), som idag används i bland annat Nederländerna, Litauen och USA.

Kanaler för VMA

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan