Till innehåll på sidan

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande”, samt en server som uppdaterar internet och appar.

VMA används vid:

 • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
 • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Så här går en varning till

Ett VMA måste komma ut till allmänheten snabbt och effektivt. Sändningsledningen på Sveriges Radio tjänstgör dygnet runt och ser till att meddelandet sänds i SR:s radiokanaler och skickas till de tv-stationer som sänder VMA.

Så här går det till:

 1. Den som bestämt sig för att begära sändning av meddelande tar kontakt med sin regionala SOS-central eller krisberedskapsavdelningen på SOS Alarm.
 2. SOS Alarm vidarebefordrar begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio. Sveriges Radio  formulerar meddelandet tillsammans med den som begär utskicket. Om meddelande även ska skickas ut som SMS sköter SOS Alarm om detta.
 3. Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet. Sveriges Radios kanaler P1 till P3 är rikstäckande och sprider därför VMA-meddelande ut i hela landet.
 4. Sändningsledningen distribuerar meddelandet till medverkande tv-företag.
 5. Det upplästa meddelandet läggs även på en server hos SR för automatisk förmedling till hemsidor och appar.
  Ett VMA sänds alltid i radio och tv samt upprepas efter 5-10 minuter. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på Krisinformation.se, ringa informationsnumret 113 13 eller gå in på kommunens webbplats.
  Ring inte 112 för att få information, då det bara ska användas vid akut fara!

VMA som gått ut finns på krisinformation.se

Radio och tv-kanaler för VMA

Nedanstående radio och tv-kanaler har MSB avtal med att de skall sända VMA-meddelanden:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

VMA via sms

VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det här systemet har använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv.

Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla sitt nummer någonstans för att få meddelanden.

VMA som sms

VMA i reklamradion

MSB har inget avtal med reklamradiokanaler. I deras sändningstillstånd står det dock ”att de ska förmedla information som av vikt för allmänheten”. För att underlätta att de uppfyller detta krav så har MSB delat ut utrustning, som kallas VMA-Boxar. Boxarna gör att ett VMA automatiskt kommer ut på dessa radiokanaler. Installation av denna utrustning sköts av reklamradion själva och det finns inget krav från MSB att de ska användas, bara en rekommendation att de ska göra det.

Klockan 19.00 samma dag som testet av ”Hesa Fredrik”, prövas systemet för de speciella varningsmottagarna som är framtagna för kärnkraftverkens inre beredskapszon (se Kärnkraftvarning).

Vid detta test kommer även funktionen på utrustningen hos reklamradion att testas, genom att deras ordinarie sändningar avbryts och meddelandet från Sveriges Radio hörs i dessa kanaler. Skulle det inte komma ett VMA-meddelande under kvartalstestet på någon av dessa kanaler, kan allmänheten kontakta reklamradiostation och påpeka denna brist.

VMA i framtiden

Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system. MSB har bland annat föreslagit användande av EU-Alert (Cell Broadcast), som idag används i bland annat Nederländerna, Litauen och USA.

Senast granskad: 19 januari 2021

Till toppen av sidan