Till innehåll på sidan

Vi lär oss om eld och brand : handledning och faktafördjupning : målgrupp 6-10 år

Vi lär oss om eld och brand : handledning och faktafördjupning : målgrupp 6-10 år

Detaljer

Publikationsnummer
MSB 0030-09
ISBN-nummer
978-91-7383-014-0
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
27 s. : ill.
Pris
0 kronor
För
att ge barn och ungdomar grundläggande kunskaper om eld och brand tillhandahåller
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
olika utbildningsmaterial. Målet är att ge förståelse för hur lätt eld kan bli
brand och vad man ska göra

om
det börjar brinna, inte att skrämma barnen för eld. Inte heller att göra den
mer intressant genom att förbjuda allt som har med eld att göra. Utbildningsmaterialet
består av elevhäften som barnen får varsitt, en handledning som stöd till dig
som ska arbeta tillsammans med barnen i ämnet, samt en fördjupad faktadel som medföljer handledningen. På MSB:s webbplats

www.msbmyndigheten.se/skola, finner du ytterligare
information, länkar till andra myndigheter och organisationer, aktuella
forskningsrapporter inom området med mera.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan