Till innehåll på sidan

Den framtida utbildningsverksamheten

Den framtida utbildningsverksamheten

Detaljer

Publikationsnummer
MSB979
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
189 s.
Pris
0 kronor
Chefen för Avdelningen för utveckling av beredskap (UB) vid MSB beslutade under 2014 att tillsätta en utredning som skulle föreslå organisatoriska, författningsmässiga och ekonomiska lösningar för MSB:s framtida utbildningsverksamhet inom ramen för myndighetens uppdrag och utifrån målgruppernas förväntningar. Direktiv för utredningen beslutades i januari 2015. Med denna rapport slutredovisas uppdraget.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan