Till innehåll på sidan

Den framtida utbildningsverksamheten

Den framtida utbildningsverksamheten

Detaljer

Publikationsnummer
MSB979
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
189 s.
Pris
0 kronor
Chefen för Avdelningen för utveckling av beredskap (UB) vid MSB beslutade under 2014 att tillsätta en utredning som skulle föreslå organisatoriska, författningsmässiga och ekonomiska lösningar för MSB:s framtida utbildningsverksamhet inom ramen för myndighetens uppdrag och utifrån målgruppernas förväntningar. Direktiv för utredningen beslutades i januari 2015. Med denna rapport slutredovisas uppdraget.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan