Till innehåll på sidan

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : handlingsplan

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : handlingsplan

Detaljer

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : handlingsplan
Publikationsnummer
MSB1001
ISBN-nummer
978-91-7383-663-0
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
20 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sveriges strategi för oljeskadeskydd är den övergripande, långsiktiga inriktningen för det gemensamma, nationella arbetet inom området. Handlingsplanen har utvecklats utifrån strategin och syftar till att konkretisera de behov som strategin anger samt att prioritera det samlade arbetet. Det strategiska arbetet inom oljeskadeskyddet är i sin tur en del av Aktörsgemensam strategi för CBRNE. Strategin omfattar utsläpp till följd av avsiktliga och oavsiktliga handlingar såväl som händelser som inträffar utan mänsklig inverkan från fartyg i kommunalt och statligt ansvarsområde till sjöss, vilket omfattar hela Östersjön, Västerhavet, Vänern, Vättern och Mälaren. Arbetet syftar sammantaget till att vägleda aktörerna, utgöra underlag för långsiktig planering och skapa en gemensam grund för oljeskadeskyddet före, under och efter en händelse med oljeutsläpp till sjöss. Allt arbete bidrar till den övergripande målbilden; minimera miljöskada och skada på andra samhällsvärden.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan