Till innehåll på sidan

Varning kring Sveriges kärnkraftverk

MSB samordnar arbetet med varningssystemen runt de tre aktiva kärnkraftverken som finns i Sverige. Det finns utomhusvarning och inomhusvarning i beredskapszonerna runt kärnkraftverken.

MSB samordnar arbetet med varningssystem. I arbetet med de utökade beredskapszonerna ansvarar MSB för upphandling, lagerhållning och distribuering av inom- och utomhusvarning samt installation av utomhusvarning.

Beredskapszoner runt kärnkraftverk

Sverige har tre aktiva kärnkraftverk:

  • Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
  • Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
  • Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län

Runt kärnkraftverken finns en så kallad beredskapszon. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus.

Beredskapszonerna är indelade i en inre och en yttre beredskapszon, vilka är omkring 5 kilometer respektive 25 kilometer i utsträckning från ett kärnkraftverk. Kring kärnkraftverken finns även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer.

I beredskaps- och planeringszonerna förbereds skyddsåtgärder som ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten – om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

Utomhusvarning

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, ”Hesa Fredrik”. Dessa ljudsändare aktiveras från respektive kärnkraftverks övervakningscentral. Det finns cirka 100 ljudsändare placerade runt kärnkraftverken i de inre beredskapszonerna.

Vid en varning utomhus ljuder ljudsändarna 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas.

Inomhusvarning via särskilda varningsmottagare

Inomhus sker varning via särskilda varningsmottagare genom en automatisk larmsignal som följs av information från Sveriges Radio P4. Varningsmottagaren nyttjar RDS-systemet (Radio Data System), det vill säga möjligheten att bryta radiosändningar och informera om vad som hänt både genom uppläst meddelande och genom att visa ett meddelande i varningsmottagarens display.

  • Varningsmottagarna varnar genom en larmsignal som följs av information från Sveriges Radio. Men endast för kärnkraftslarm och kvartalsprov, inte för övriga VMA-meddelanden. Varningsmottagaren visar vilken typ av larm det är; provlarm, förhöjd beredskap eller haverilarm.
  • Varningsmottagare för varning inomhus ska finnas i alla fastigheter i beredskapszon. Den tillhör fastigheten och ska lämnas kvar vid en ev. flytt. Den fungerar bara i en beredskapszon kring ett kärnkraftverk.
  • Mottagarna är utrustade med batteri så de klarar av långvariga strömavbrott.
  • I händelse av ett larm ska du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Lyssna på Sveriges Radios P4 eller se på tv eller text-tv. Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se eller från informationsnumret 113 13.
  • Provlarm sker första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då funktionstestas mottagarna kl. 19.00. Det står provlarm i displayen, en kort larmsignal ljuder, lampan blinkar och SR P4 läser ett meddelande om att det är ett provlarm. Vid provlarm är ljudsignalen på låg volym. Vid ett eventuellt haverilarm är ljudsignalen och volymen på högsta nivå.
  • Varningsmottagaren fungerar till vardags som en vanlig klockradio och är en del av din hemberedskap.

Frågor eller efterbeställning av varningsmottagare

Varningsmottagare har delats ut till alla boende, företag och verksamheter i beredskapszonerna. Utdelningen påbörjades i oktober 2023 och avslutades 2 april 2024.

Vid frågor eller om du inte har fått någon varningsmottagare kontaktar du din länsstyrelse. Det gäller även dig som i din verksamhet behöver fler varningsmottagare.

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen Uppsala

Frågor och svar om varningsmottagare

Senast granskad: 8 april 2024

Till toppen av sidan