Till innehåll på sidan

Behörighet för skorstensfejartekniker

Här finner du information om vad som krävs för att vara behörig till utbildning till skorstensfejartekniker.

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. har examen som skorstensfejare eller har motsvarande äldre examen
  2. har lägst betyg E i kurserna Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Matematik 1  samt Samhällskunskap 1a1 och 1a2 alt 1b eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt,
  3. genom praktisk erfarenhet från verksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser under sammanlagt minst tre år varav ett år efter grundutbildning.

 

Senast granskad: 28 juni 2019

Till toppen av sidan