Till innehåll på sidan

Anmälan till Skorstensfejarutbildningen

Du anmäler dig till skorstensfejarutbildningen via antagning.se. Sista anmälningsdag är 15 oktober för vårterminen och 15 april för höstterminen. Ifall detta datum inträffar på en helg så justeras datumet till nästa efterkommande vardag. Webbanmälan öppnar cirka en månad innan dessa datum.

Hösten 2024 genomförs utbildningen på distans med närträffar.

Observera att den generella informationen för datum på antagning.se inte alltid gäller för Skorstensfejarutbildningen. De datum som gäller hittar du under rubriken Viktiga datum.

 • Viktiga datum

  Viktiga datum i antagningen 

  Webbanmälan öppnar 15 mars
  Sista anmälningsdag 15 april
  Kontrolluppgifter april-juni
  Sista kompletteringsdag 20 juni
  Antagningsbesked 1  26 juni
  Sista svarsdag (svar till antagning.se) 12 juli
  Antagningsbesked 2  15 juli
  Sista svarsdag (till MSB) 22 juli
  Kursstart vecka 35

   

Anmäl dig till Skorstensfejarutbildning (antagning.se)

För att din anmälan ska vara komplett måste du så snart som möjligt ladda upp/skicka in kopior av:

 • gymnasiebetyg
 • arbetslivserfarenhet

Du kan ladda upp dina kopior via antagning.se eller skicka in per post. Ladda upp/skicka in kopiorna så snart du anmält dig via webben. Samma adress ska användas om du kompletterar din ansökan med intyg.

Skicka dina kopior per post till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Kompletteringar kan endast göras på sådant som är utfärdat efter sista ansökningsdag, till exempel slutbetyg eller betyg från Komvux.

Du som gått på en gymnasieskola som är ansluten till betygsdatabasen behöver inte skicka in ditt slutbetyg.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. 

Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv ditt boende, mat och kurslitteratur. Om du blir antagen till utbildningen kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Till CSN:s webbplats

Frågor om betyg, behörigheter och din anmälan

Frågor som rör dina betyg, betygsbehörigheter och anmälan till utbildningen besvaras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Tänk på att alla handlingar du skickar till UHR måste vara märkta med ditt personnummer.

Kontaktuppgifter till UHR

Frågor om utbildningen

Kontakta MSB:s utbildningsenhet via växeln på telefon 0771-240 240
eller via e-post: utbildning@msb.se

Anmäl dig till Skorstensfejarutbildning (antagning.se)

Senast granskad: 20 mars 2023

Till toppen av sidan