Till innehåll på sidan

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2021-2022

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2021-2022

Detaljer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2021-2022
Publikationsnummer
MSB1653
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade utmaningar, hot och möjligheter kräver utvecklad förmåga och ny kunskap. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom området samhällsskydd och beredskap omfattande allt från olyckor, kriser och krig. Det inbegriper hela spannet från ofta återkommande vardagsolyckor till händelser som är storskaliga, inträffar sällan eller med potentiellt systemhotande konsekvenser för samhället.

Senast granskad: 18 december 2020

Till toppen av sidan