Till innehåll på sidan

Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet : en kunskaps- och forskningsöversikt med fokus på Sverige och konsekvenser utanför hälsoområdet

Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet : en kunskaps- och forskningsöversikt med fokus på Sverige och konsekvenser utanför hälsoområdet

Detaljer

Publikationsnummer
MSB362
ISBN-nummer
978-91-7383-204-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
Värmeböljornas påverkan på samhällets säkerhet är inte särskilt väl kända i Sverige men i och med klimatförändringen är det aktuellt att undersöka vad som kan göras för att anpassa samhället till de kraftiga och längre värmeböljor som kommer. Av de effekter värmeböljor kan ge är hälsokonsekvenserna de mest kända, medan konsekvenser för övriga samhällsviktiga sektorer är dåligt belysta. I denna rapport görs ett försök att åtgärda denna kunskapsbrist. Materialet som kunskapssammanställningen bygger på är litteratur samt en del intervjuer och resultaten presenteras efter samhällsviktig sektor varefter ett antal förslag till studier baserat på de kunskapsluckor som upptäckts läggs fram.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan