Till innehåll på sidan

Olycksutredningar från kommuner

Olycksutredningar rapporteras in för att delge erfarenheter till räddningstjänster, kommuner, myndigheter och andra intresserade aktörer. Utredningarna är mer omfattande än räddningstjänstens händelserapporter och kan omfatta brand, trafikolyckor, drunkning, räddningsinsatser, utsläpp av farligt ämne med mera.

Öppna verktyget - Olycksutredningar från kommuner

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Beställning

För att rapportera in behöver du inloggning. Skicka e-post till olycksutredning@msb.se med kontaktuppgifter för att få inloggningsuppgifter.

Typ av system

  • Rapportering och ansökan

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  gäller från och med den 1 januari 2022.

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt LSO 3:10 se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Då kommunen funnit det skäligt att komplettera händelserapporten med ytterligare undersökning (t.ex. olycksutredning eller insatsutvärdering) ska även dokumentationen av den undersökningen skickas in till MSB.

Föreskrifterna beskriver i de fallen bara ett minsta innehåll på övergripande nivå – hur den delen av rapporten ska utformas är fortfarande upp till kommunen att bestämma. Den dokumentationen ska skickas in senast två månader efter att den färdigställts.

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats MSBFS 2021:5

Olycksutredningar för 2021 ska skickas in

Lagkravet att skicka in undersökningsrapporter till MSB gäller från 1 januari 2021. Det innebär att även olycksutredningar och dödsbrandsrapporter som gjorts under 2021 också ska skickas in.

 

Senast granskad: 28 september 2020

Till toppen av sidan