Till innehåll på sidan

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2019-2020

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2019-2020

Detaljer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2019-2020
Publikationsnummer
MSB1294–oktober2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
9 bl.
Pris
0 kronor
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade möjligheter och utmaningar kräver utvecklad förmåga och ny kunskap. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Men det räcker inte med att forska och ta fram ny kunskap. Kunskapen måste också vara användbar för att få ett genomslag och komma till nytta i samhället. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. Forskningsplanen syftar till att för forskarsamhället översiktligt beskriva MSB:s forskningssatsningar under det kommande åren samt utgöra ett underlag för MSB:s verksamhetsplanering. MSB:s medel för forskningsfinansiering uppgår till cirka 115 miljoner kronor per år. Forskningsmedlen fördelas i nuläget på cirka 60 satsningar av olika omfattning och karaktär. I forskningssatsningarna ingår både nationella och internationella samarbeten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan