Till innehåll på sidan

Fleråriga övningsplaner

Fleråriga övningsplaner stärker och utvecklar över tid organisationers förmåga. När aktörer använder samma metod för att ta fram fleråriga övningsplaner, och delar planerna med varandra, uppstår också möjligheter för samordning av övningar. Det skapar en mer effektiv och samlad övningsverksamhet.

Stöd i arbetet

Vägledningen Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan ska underlätta arbetet med att ta fram en flerårig övningsplan. Vägledningen vänder sig främst till myndigheter på nationell och regional nivå, men kan även användas av en bredare målgrupp.

Publikation

Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan

Publikationsnummer: MSB659–december2018

Utgivningsår: 2018

Med en flerårig övningsplan underlättas myndigheternas långsiktiga och systematiska arbete med övningar. Genom MSB:s Nationella övningskalender är det möjligt att skapa en gemensam överblick över inpl...

Omslagsbild för  Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan

Publikationsnummer: MSB659–december2018

Utgivningsår: 2018

För kommuners arbete med fleråriga övningsplaner finns en separat vägledning.

Publikation

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022

Publikationsnummer: MSB1364–mars2019

Utgivningsår: 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att kommunerna ska ta fram en utbildnings- och övningsplan (Överenskommelse om kommune...

Omslagsbild för  Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022

Publikationsnummer: MSB1364–mars2019

Utgivningsår: 2019

 

En flerårig övningsplan är ett levande dokument

I takt med utvärderingar av verkliga händelser och genomförda övningar ska den fleråriga övningsplanen uppdateras kontinuerligt.  Ett sätt att ytterligare utveckla förmågan i en organisation är att  inkludera även utbildningar till övningsplanen. Dessa är ömsesidigt förstärkande delar och kan med fördel ingå i samma plan, det vill säga en flerårig utbildnings- och övningsplan.

Senast granskad: 10 juni 2022

Till toppen av sidan