Sveriges strategi för oljeskadeskydd är den övergripande, långsiktiga inriktningen för det gemensamma, nationella arbetet inom området. Dess handlingsplan har utvecklats utifrån strategin och syftar t...