Till innehåll på sidan

Förmåga: Behålla befintliga deltidsbrandmän

För den enskilda brandmannen är det förstås bra om hon eller han trivs, känner att uppgifterna är meningsfulla och att förutsättningarna är goda för att fortsätta. Också för kommunerna är det positivt att deltidsbrandmän inte slutar i förtid. Det är ekonomiskt fördelaktigt att behålla de redan utbildade och rutinerade istället för att ofta behöva utbilda nya. Varje brandman som trivs och pratar väl om uppdraget är dessutom en god ambassadör för att intressera fler.

De här förutsättningarna är viktiga för att behålla befintliga deltidsbrandmän. 

Räddningstjänsten erbjuder en god arbetsmiljö med fokus på säkerhet och likabehandling

Alla deltidsbrandmän upplever att arbetsmiljön är god och de känner sig välkomnade och inkluderade.

Uppdraget upplevs meningsfullt

Varje deltidsbrandman upplever att hon eller han är betydelsefull för tryggheten i lokalsamhället.

Goda relationer med huvudarbetsgivarna

Räddningstjänsten har en kontinuerlig dialog med huvudarbetsgivarna. Huvudarbetsgivarna är nöjda med och stolta över att ha deltidsbrandmän bland sina anställda.

Goda förutsättningar för familjerna

Familjerna är nöjda med och stolta över att en familjemedlem är deltidsbrandman. Det fungerar bra att kombinera beredskapstjänstgöringen med familjelivet.

Överskådliga och lättbegripliga scheman och ersättningar

Det är enkelt för deltidsbrandmannen att vid behov byta beredskapspass med en kollega och det är lätt att förstå innebörden av aktuella kollektivavtal och modellen för ersättning.

De andra förmågorna

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan