Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: Positionering

Med positionering kan organisationen geografiskt lokalisera och följa Rakelterminaler som är anslutna till Rakel. Operatören kan exempelvis dirigera närmaste ambulans till en olycka eller lämpligaste polisbil till en brottsplats.

Så fungerar positionering

Positionering gör det möjligt för en operatör vid en ledningscentral att geografiskt lokalisera och följa Rakelterminaler i Rakel med hjälp av GPS-information.

Organisationen kan begära positioner antingen som engångsförfrågningar eller återkommande som prenumerationer. Vid prenumerationer väljer kunden med vilket intervall positioner ska begäras. Det minsta intervallet är 20 sekunder för en enskild Rakelterminal.

Vilka förberedelser och vilken utrustning krävs?

För en kund som vill ta emot positioner med egen anslutning krävs:

  • Rakelterminaler som stöder protokollet ETSI LIP och har GPS-mottagare.
  • Rakelterminalerna måste programmeras för att få åtkomst till tjänsten. Rakelterminaler som redan används i Rakel måste omprogrammeras.
  • Installerad säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustning beställs och ägs av MSB men placeras hos kund. Leveranstiden för säkerhetsutrustningen är 12-14 veckor, inklusive installation och tester.
  • Förbindelse/transmission mellan kund och MSB. Leverantörer är Telia, Försvarets Telenät och Teracom.
  • Installerad applikation för positionering. Applikation beställs av leverantör på marknaden men ska godkännas av MSB innan den kan anslutas till Rakel. Information om godkända produkter och hur produkter godkänns finns under Godkänd utrustning.

Pris och villkor

Positionering är en tilläggstjänst som är prissatt enligt gällande prislista för Rakel. Kostnader för säkerhetsutrustning och drift tillkommer.

Samtliga villkor för Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten positionering finns under priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag?

Tjänsten kan beställas antingen av en organisation eller flera organisationer gemensamt eller via en larmoperatör:

  • En användarorganisation - egen anslutning med säkerhetsutrustning.
  • Flera användarorganisationer gemensamt, med en huvudansvarig, för att dela positioneringsinformation och/eller utrustning. I detta fall skapar MSB ett särskilt anslutningsprojekt med anpassning av villkoren för tjänsten.
  • Via en larmoperatör, som i sin tur har beställt tjänsten positionering. I detta fall måste larmoperatören ha färdigställt sin egen anslutning till positioneringstjänsten. Kontakta er larmoperatör för status på deras anslutning till positioneringstjänsten.

Kontakta din kundansvarig för Rakel som kan ge mer information om tjänsten, beställningsrutiner och blanketter.

Använd blanketten Beställning, ändring eller borttag av användarkonton för tjänsten positionering (R20) som skickas till Rakel kundstöd.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 maj 2019

Till toppen av sidan