Till innehåll på sidan

Så här ansöker du om statsbidrag för naturolyckor

Här finns information om hur en ansökan om statsbidrag för naturolyckor går till.

I vår vägledning hittar du information om vad ansökan behöver innehålla. Uppgifterna handlar bland annat om vad som ska skyddas av åtgärden och hur den ska genomgöras. 

Ansökan kan lämnas under två perioder per år:

  • första (icke röda) måndagen i januari till första måndagen i mars
  • första (icke röda) måndagen i juni till första måndagen i september

Vägledning statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor – regler och riktlinjer för ansökan

Ansökan lämnas i MSB:s e-tjänst

E-tjänst för ansökan om statsbidrag - förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Observera att e-tjänsten bara är öppen under ansökningsperioderna och stänger klockan 17:00 den sista dagen.

Senast granskad: 10 juni 2024

Till toppen av sidan