Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurs oljeskydd

MSB:s förstärkningsresurs för strandnära oljeskadeskydd syftar till att stödja och stärka ansvarig aktörs förmåga att hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten.

Hur resursen efterfrågas

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon: 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Resurserna utgörs bland annat av:

  • Länsor för styrning och inneslutning.
  • Strandskyddsdukar för skydd av stränder.
  • Pumpar och skimrar för upptagning av olja.
  • Båtar och ATV för materiel- och persontransporter.
  • Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare.
  • Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare handverktyg.
  • Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja.

När materiel skickas ut bistår MSB initialt med personal för utbildning på materielen.

Depåerna finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, Härnösand samt Malmö.

Senast granskad: 4 februari 2021

Till toppen av sidan