Till innehåll på sidan

Övningsformat

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för dig att utveckla kunskap om olika övningsformat för att kunna planera, genomföra och utvärdera olika slags samverkansövningar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom såväl privat som offentlig sektor, frivillig-organisationer, trossamfund, ideella organisationer och övriga aktörer inom civil beredskap som har eller kan komma att få uppgiften att planera en samverkansövning med ett visst format.

Kursen kan även vara intressant och lärorik för andra personer som vill lära sig mer om olika övningsformat för samverkansövningar. 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Övningsgrunder eller inneha motsvarande kunskaper om övning som verktyg.

Kostnad

Kursavgiften är 16 400 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor själva.

Logi och kursmiddag är förbokat på Rosersberg och bokas om så önskas av deltagaren i samband med anmälan.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste aktörer inom det svenska civila beredskapssystemet på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna motstå och hantera samhällsstörningar både i fredstid och i krig. Ett viktigt verktyg för att en aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer.

Kursen har fokus på olika övningsformat vid samverkansövningar inom civil beredskap, främst formaten simuleringsövning med motspel och seminarieövning, utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv. Kursen ingår i utbildningsområdet Övning och övningsutvärdering och erbjuder deltagaren en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar i olika format. Inom utbildningsområdet ingår också de grundläggande kurserna Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet och Övningsgrunder samt kurserna Övningsledning och Övningsutvärdering på fortsättningsnivå.

Kursen är utvecklad av och genomförs av MSB.

Om kursen

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Olika övningsformat
  • fokus på simuleringsövning med motspel och seminarieövning och övning med fältenheter
  • roller och begrepp
  •  planering, genomförande och utvärdering enligt MSB:s
   övningsplaneringsprocess
  • de olika övningsformatens syfte och användningsområden
 • Erfarenhetshantering: övningsutvärderingsresultat och verksamhetsutveckling
 • Råd och tips

Kursplan för Övningsformat

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs platsförlagd under två sammanhängande dagar. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är aktiv under kursens samtliga delar.

Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. Deltagare bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 13 augusti 2024
Ort: Rosersberg
Antal platser: 20
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 17 april 2023

Till toppen av sidan