Till innehåll på sidan

Kompetensområden i resursbasen

MSB har en rad olika kompetensområden i resursbasen som vi kontinuerligt söker ny kompetens till. De kompetensområden som MSB arbetar inom baseras på MSB:s mandat inom området katastrofhantering och våra samarbetspartners förfrågningar och behov.

Olika kompetensområden

MSB söker personer till resursbasen för en rad olika kompetensbehov. Vi strävar efter att ha kvalitetssäkrade och utbildade personer i resursbasen inom följande områden. Vi använder engelska begrepp eftersom det är terminologin som används i resursbasen och där direkta översättningar ibland kan bli missvisande.

 • Administration
 • Construction and Support
 • Disaster Management
 • Environment
 • Water, Sanitation and Hygiene (WASH)
 • Humanitarian Assistance
 • Information and Communications Technology (ICT)
 • Information
 • Logistics
 • Medical
 • Mine Action
 • Emergency Response
 • Security

Nivå på kompetensområden

Inom varje kompetensområde söker vi individer på olika nivåer. Vi titulerar dem praktiker, sakkunniga samt ledare.

 • Praktikern

  Praktikern är en person med en gedigen erfarenhet inom sitt yrkesområde som kan ta sig an uppgifter inom sitt område och lösa dessa på ett självständigt sätt. Generellt kräver vi att praktikern ska ha en gymnasieutbildning i grunden, gärna kompletterad med yrkesförberedandeutbildning alternativt universitetskurser.  Praktikern ska ha minst tre års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

 • Sakkunniga

  Den sakkunnige förväntas besitta en gedigen kunskap och erfarenhet inom sitt område. Han/hon ska kunna instruera andra och vid behov kunna vara chef för en grupp. Generellt krävs minst en universitetsexamen samt minst fem till sju års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

 • Ledaren

  Ledaren är en person med en gedigen erfarenhet inom sitt sakområde som har erfarenhet av ledarskap. Personen ska ha ett strategiskt och visionärt förhållningssätt samt kunna leda andra inom sitt område. Generellt kräver vi att ledaren ska ha en avancerad universitetsexamen samt mins sju till tio års erfarenhet inom sitt yrkesområde.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan