Till innehåll på sidan

Social oro ur ett kommunalt perspektiv

Social oro ur ett kommunalt perspektiv

Detaljer

Publikationsnummer
MSB688
ISBN-nummer
978-91-7383-442-1
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
48 s.
Pris
0 kronor
Rapporten baseras på intervjuer med ett antal befattningshavare på nationell, regional och lokal nivå. I det sistnämnda fallet med fokus på storstäderna. Det framgår med önskvärd tydlighet att problematiken med sociala risker/social oro upplevs som reell och oroande av alla respondenter, men med lika stor tydlighet att det i stort saknas ett gemensamt språk samt effektiva kommunikations- och samarbetsformer.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan