Till innehåll på sidan

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer : Konsekvenserna av en värmebölja i Örebro län för transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer : Konsekvenserna av en värmebölja i Örebro län för transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB530
ISBN-nummer
978-91-7383-321-9
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Sverige kan komma att drabbas av en kraftig och långvarig värmebölja och det är oklart hur beredskapen för en sådan händelse ser ut. Denna studie har genomförts för att fördjupa kunskaperna om effekterna av en värmebölja på tre samhällsviktiga sektorer i Örebro län; transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning. Som en del av studien arrangerades en workshop i samarbete med länsstyrelsen i Örebro där effekterna av ett scenario som beskriver en värmebölja diskuterades. Under workshopen diskuterades också förslag på åtgärder för att minska konsekvenserna av värmeböljan.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan