Till innehåll på sidan

Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst

Tekniska lösningar för EMP-skydd samt principer för utformning med hänsyn till EMC. Elmiljöhandboken vänder sig i första hand till projektörer av anläggningar inom MSB:s ansvarsområde.

Avsikten är att utredare i förstudie och åtgärdsförslag ska kunna hänvisa till handboken beträffande nivåer och utförande av elmiljöåtgärder, och att projektörer därefter med hjälp av handboken ska kunna utforma korrekta bygghandlingar för aktuella projekt.

Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst

Senast granskad: 15 maj 2019

Till toppen av sidan