Till innehåll på sidan

International Humanitarian Partnership (IHP)

International Humanitarian Partnership (IHP) är ett nätverk mellan statliga katastrofhanteringsmyndigheter i Europa.

MSB är en aktiv medlem i International Humanitarian Partnership (IHP), inom ramen för MSB:s internationella insatser. IHP är ett nätverk mellan statliga katastrofhanteringsmyndigheter i Europa. Samarbetet har till uppgift att mobilisera personal och materiel till kris- och katastrofsituationer i världen för att bidra till att hjälparbetare får tillräckliga resurser för att kunna arbeta.

Sammanför olika nationella resurser

Exempelvis, kan IHP sända ut tillfälliga boende- och kontorsanläggningar till hjälparbetare samt bistå med radio och telekommunikationsutrustning när infrastruktur har raserats. IHP grundar sig på att myndigheterna i nätverket har likvärdiga resurser som kan komplettera varandra för att uppnå tillräcklig mycket resurser vid omfattande akuta händelser. Det ger en unik möjlighet att sammanföra olika nationella resurser, för att gemensamt stötta samarbetspartners, i utmanande kris- och katastroflägen.

IHP har åtta medlemsländer

MSB är en av grundarna av IHP, som bildades 1995. Sedan dess har medlemskapet utökats och i dag har IHP åtta medlemsländer: Luxemburg, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Estland, Sverige och Tyskland.

MSB har varit verksam i merparten av IHP:s insatser, som uppgår till över 100 insatser sedan 1995.

IHP har ett roterande ordförandeskap och MSB leder närverket under perioden januari 2021 till juni 2023.

Mer om IHP på deras webbplats

Senast granskad: 6 april 2021

Till toppen av sidan