Till innehåll på sidan

International Humanitarian Partnership (IHP)

International Humanitarian Partnership (IHP) är ett nätverk mellan statliga katastrofhanteringsmyndigheter i Europa.

MSB är en aktiv medlem i International Humanitarian Partnership (IHP), inom ramen för MSB:s internationella insatser. IHP är ett nätverk mellan statliga katastrofhanteringsmyndigheter i Europa. Samarbetet har till uppgift att mobilisera personal och materiel till kris- och katastrofsituationer i världen för att bidra till att hjälparbetare får tillräckliga resurser för att kunna arbeta.

Sammanför olika nationella resurser

Exempelvis, kan IHP sända ut tillfälliga boende- och kontorsanläggningar till hjälparbetare samt bistå med radio och telekommunikationsutrustning när infrastruktur har raserats. IHP grundar sig på att myndigheterna i nätverket har likvärdiga resurser som kan komplettera varandra för att uppnå tillräcklig mycket resurser vid omfattande akuta händelser. Det ger en unik möjlighet att sammanföra olika nationella resurser, för att gemensamt stötta samarbetspartners, i utmanande kris- och katastroflägen.

IHP har åtta medlemsländer

MSB är en av grundarna av IHP, som bildades 1995. Sedan dess har medlemskapet utökats och idag har IHP åtta medlemsländer: Luxemburg, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Estland, Sverige och Tyskland.
MSB har varit verksam i merparten av IHP:s insatser, som uppgår till över 100 insatser sedan 1995.

Mer om IHP på deras webbplats

Senast granskad: 29 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan