Till innehåll på sidan

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen

MSB genomför temaseminarier inom kärnenergiberedskapen. Seminarier syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen vänder sig till organisationer och funktioner som ska verka vid hanteringen av kärnteknisk olycka.

Förkunskaper

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet i respektive tillfälle.

Kostnad

Temaseminariet är avgiftsfri.

Digitala temaseminarier

Under 2021 kommer det att erbjudas en serie korta (max 2 timmar långa) digitala seminarier med ett ämne per tillfälle.

Seminariet kommer att genomföras via ZOOM. För att kunna genomföra seminariet behöver du ha tillgång till en dator, en internetanslutning med en god överföringskapacitet samt ett headset med mikrofon och en webbkamera.

Det går att delta vid alla tillfällena eller endast vid något enstaka tillfälle. Anmälan görs till varje tillfälle. Det finns ett max antal på 40 platser för deltagande 

Ambitionen är att seminariet ska spelas in för att kunna ta del av det i efterhand.

Första temaseminarie: Kommunicera vid en kris – erfarenheter av olyckor,  10 maj kl 10.00-12.00

Syftet är att deltagaren ska få kunskap om vilken betydelse kriskommunikation har vid kärntekniska olyckor/händelser och vilka erfarenheter som finns från andra olyckor och händelser.

Föreläsare: Åsa Thelander, Lunds universitet

Andra temaseminarie: Mänskliga reaktioner – scenario kärnteknisk olycka, 27 maj kl 10.00-12.00

Seminariet syftar till att ge deltagaren ska få kunskap om hur personer kan reagera på ett scenario med en kärnteknisk olycka och vad som är viktigt när det gäller kommunikation.

Föreläsare: Joel Rasmussen, Örebro universitet

Tredje temaseminarie: Ekonomiska konsekvenser av sanering, 10 juni kl 10.00-12.00

Seminariet syftar till att ge deltagaren möjlighet att fördjupa sig i ett område, ekonomiska konsekvenser av sanering, för att få en förståelse vad som behöver tas hänsyn till kopplat till planering, nedfallsområde, resurser mm.

Föreläsare: Thomas Sterner, Göteborgs universitet

Fjärde temaseminarie: Saneringserfarenheter från Japan – metoder, effektivitet och avfall , 21 juni kl 10.00-12.00

Temaseminariet syftar till att ge deltagaren kunskap om sanering av urbana och rurala miljöer med fokus på saneringsmetoder, saneringseffektivitet och avfallsgenerering.

Föreläsare: Johan Martinsson, Lunds universitet

Femte temaseminarie: Beslutsstöd – kärnteknisk olycka, 21 september kl 10.00-12.00

Seminariet syftar till att ge deltagaren möjlighet att fördjupa sig i ett område, beslutsstöd, för att få en förståelse för vad, när och hur beslutsstödet ska/kan användas.

Föreläsare: Jan Johansson, SSM

Sjätte temaseminarie: Sanering – erfarenheter från Fukushima, 12 oktober kl 10.00-12.00

Seminariet syftar till att ge deltagaren möjlighet att ta del av erfarenheter av sanering från Fukushima, och vilken betydelse det kan ha för kärnenergiberedskapen i Sverige 

Föreläsare: Pelle Postgård och Karl Östlund, MSB

Upplägg

  • Kort introduktion av ämnet
  • Föreläsning på cirka 45 minuter
  • Grupparbeten i mindre grupper utifrån relevanta frågeställningar
  • Dialog i storforum med föreläsare.

Information

Du kommer att få ett välkomstbrev till seminariet när ansökningstiden gått ut med mer konkret information. Dagen innan seminariet får du ett mejl med en länk till ZOOM klienten för seminariet,

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet i respektive tillfälle.

 

Senast granskad: 11 maj 2021

Till toppen av sidan