Till innehåll på sidan

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen

MSB genomför temaseminarier inom kärnenergiberedskapen. Seminarier syftar till att deltagarna ska få ta del av aktuell forskning och utveckling inom relevanta ämnesområden.

Detaljer

Målgrupp

Temaseminarier inom kärnenergiberedskapen vänder sig till organisationer och funktioner som ska verka vid hanteringen av kärnteknisk olycka.

Förkunskaper

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet i respektive tillfälle.

Kostnad

Temaseminariet är avgiftsfri.

Digitala temaseminarier

Under 2022 kommer det att erbjudas en serie korta (max 2 timmar långa) digitala seminarier med ett ämne per tillfälle.

Seminarierna kommer att genomföras via ZOOM. För att kunna genomföra ett seminarie behöver du ha tillgång till en dator, en internetanslutning med en god överföringskapacitet samt ett headset med mikrofon och en webbkamera.

Det går att delta vid alla tillfällena eller endast vid något enstaka tillfälle. Anmälan görs till varje tillfälle. Det finns ett max antal på 40 platser för deltagande.

Ambitionen är att seminariet ska spelas in för att man ska kunna ta del av det i efterhand.

Ytterligare temaseminarier kommer att publiceras här under året.

Andra temaseminariet: Deponier, 10 maj, kl 10.00-12.00

Detta temaseminarium kommer att handla om deponier. I samband med saneringen efter en kärnteknisk olycka uppstår avfall som är kontaminerat. Avfallet behöver förvaras på ett säkert sätt under en lång tid, och för förvaringen behöver man deponier. Vi går igenom hur man tänker kring val av plats för en deponi och hur den ska konstrueras.

Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras i föredraget:

  • Vilka avfallstyper får man och var lägger man dem i deponin?
  • Vad behöver man göra i den deponiaktiva fasen då avfallet deponeras, och hur avslutar man sen deponin?
  • Hur ser arbetsmiljö och miljökontroll ut?

Det kommer finnas utrymme för frågor och diskussion och en uppgift att lösa i grupp.

Temaseminariet vänder sig till alla län och kommuner samt de aktörer som kan bli involverad i sanering efter en kärnteknisk olycka.

Vägledningen för sanering och främst avsnittet deponier kommer att vara utgångspunkt för seminariet. Vägledningen kommer att finnas tillgänglig på MSBs webbplats.

Föreläsare: Åsa Kolmert Strickland, miljökonsult Avfalls- och Resurshantering

Upplägg

  • Kort introduktion av ämnet
  • Föreläsning på cirka 45 minuter
  • Grupparbeten i mindre grupper utifrån relevanta frågeställningar
  • Dialog i storforum med föreläsare.

Information

Du kommer att få ett välkomstbrev till seminariet när ansökningstiden gått ut med mer konkret information. Dagen innan seminariet får du ett mejl med en länk till ZOOM klienten för seminariet,

Eventuella förkunskaper och förberedande uppgift finns angivet i respektive tillfälle.

Senast granskad: 4 februari 2022

Till toppen av sidan