Till innehåll på sidan

Beredskapsabonnemang

Ett beredskapsabonnemang är ett vilande grundabonnemang som tillfälligt kan aktiveras vid evenemang, övning eller under en kris för att förstärka kommunikationen under en begränsad tid.

Det finns många användningsområden för beredskapsabonnemang.

Några exempel:

  • I samband med kriser.
  • Vid planerade evenemang eller övningar.
  • Vid tillfällen då extra personal behöver sättas in, exempelvis vid stora strömavbrott eller skogsbränder.
  • För räddningstjänst i direktläge (DMO) vid rökdykning. 

Så fungerar abonnemanget

Ett aktiverat beredskapsabonnemang har samma funktionalitet som ett vanligt grundabonnemang i Rakel. När beredskapsabonnemanget inte är aktiverat kan det användas i direktläge (DMO) som en walkie-talkie.

För varje grundabonnemang din organisation har är det möjligt att teckna tre beredskapsabonnemang.

Aktivering vid evenemang eller kris gäller en månad från önskat startdatum om inget annat angivits. Aktivering vid övning gäller i två dagar från önskat startdatum. Upp till två kostnadsfria övningar per kalenderår.

Pris och villkor

Ett beredskapsabonnemang är prissatt enligt gällande prislista för Rakel.

Allmänna villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för beredskapsabonnemang finns under Priser och villkor.

Priser och villkor

Hur beställer jag?

Använd blanketten Beställning eller ändring av abonnemang för Rakelmobil (R1). Kryssa i rutan för beredskapsabonnemang. I ert programmeringsunderlag (PU) skriver du vilka Rakelterminaler som ska vara möjliga att aktivera. Bifoga programmeringsunderlaget som bilaga tillsammans med er beställningsblankett till Rakel kundstöd.

Blanketter – Rakel

Hur aktiverar jag?

Fyll i blanketten Aktivera beredskapsabonnemang för Rakelmobil (R30). Blanketten skickas till Rakel kundstöd. Vid en krissituation går det även bra att ringa eller e-posta in beställningen till Rakel kundstöd. Under kontorstid tar det maximalt 8 timmar från anmälan av aktivering till genomförande. Utanför kontorstid kan det ta längre tid.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan