Till innehåll på sidan

Dialog om nytt ramverk för katastrofriskreducering : slutsatser och dokumentation

Dialog om nytt ramverk för katastrofriskreducering : slutsatser och dokumentation

Detaljer

Dialog om nytt ramverk för katastrofriskreducering : slutsatser och dokumentation
Publikationsnummer
MSB730
ISBN-nummer
978-91-7383-470-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
64 s. : ill.
Pris
0 kronor
Sveriges andra dialogmöte om ett nytt ramverk hölls den 1 april 2014 i Stockholm. Ett 40-tal representanter för tre departement i regeringskansliet, myndigheter i den nationella plattformen, kommuner, branchorganisationen Svensk Försäkring, Svenska Röda Korset, forskningsmiljöer och SAAB AB deltog i mötet. Moderator för mötet var Sverige nationella HFA-kontaktpunkt Mette Lindahl Olsson, MSB. Huvudtalare var Helena Lindberg, generaldirektör i MSB och ordförande i Sveriges nationella plattform. Som metod användes två omgångar med dialogdukar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, med sex frågor på varje duk och sex deltagare vid varje dialogbord. Varje session inleddes med ett antal inspirerade presentationer med koppling till dukarnas teman. I denna rapport sammanfattas resultaten från det andra dialogmötet och kopplas samman med slutsatserna från det första dialogmötet som hölls i november 2012. Rapporten utgör också den samlade dokumentationen av Sveriges två dialoger i Post 2015-processen. Dialogerna har varit mycket uppskattade av deltagarna och har samlat en bredd av representanter för olika aktörer verksamma i Sveriges arbete med att förebygga och hantera negativa konsekvenser av naturhändelser, på engelska oftast översatt till disaster risk reduction, DRR, eller på svenska - katastrofriskreducering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan