Till innehåll på sidan

Komplex beroendeanalys på sektoriell nivå – exemplet telekominfrastrukturer

Komplex beroendeanalys på sektoriell nivå – exemplet telekominfrastrukturer

Detaljer

Komplex beroendeanalys på sektoriell nivå – exemplet telekominfrastrukturer
Publikationsnummer
MSB905–september2015
ISBN-nummer
978-91-7383-594-7
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
39 s.
Pris
0 kronor
Samhället och viktiga samhällsfunktioner blir allt mer
sammankopplade och beroende av varandra. Detmöjliggör att
störningar i en kritisk samhällsfunktion fort kan sprida sig och
ge upphov till omfattandesamhällskonsekvenser. Därmed är det
av vikt att säkerställa funktionen hos samhällsviktiga
verksamheteroch minimera konsekvenserna som uppstår vid
störningar. Det kan handla om fungerandeenergiförsörjning,
kommunikation, transporter, livsmedelsförsörjning, sjukvård och
omsorg. Ansvaret föratt driva och upprätthålla dessa
samhällsviktiga verksamheter är spritt över ett stort antal olika
aktörer,både privata och offentliga, men det finns i regel
inga enskilda aktörer som har ett övergripande ansvar.
I denna rapport är fokus på ett segment inom samhällssektorn
information och kommunikation sommånga samhällsviktiga
verksamheter är beroende av, nämligen elektronisk kommunikation.
Mer precist ärdet en inom-sektoriell studie av
beroendeaspekter för tekniska elektroniska
kommunikationsinfrastrukturer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan