Till innehåll på sidan

Dispenser och tillstånd

Bestämmelserna i ADR-S och RID-S förutsätter i vissa situationer särskilt godkännande eller tillstånd från behörig myndighet innan en transport får utföras.

MSB är den myndighet i Sverige som handlägger ärenden om godkännande och tillstånd enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

MSB kan även i särskilda undantagsfall medge individuella dispenser från gällande bestämmelser i ADR-S och RID-S, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt utföras i Sverige. Handläggningstiden för ett dispensärende är cirka sex veckor.

Senast granskad: 24 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan