Till innehåll på sidan

Risker efter skogsbrand

Även om en skogsbrand är släckt innebär det inte att faran är över. Det kan ta många månader innan det är säkert att gå i skogen. Riskerna att skadas är flera så avstå helst från att röra dig i drabbade skogar.

Fara för fallande träd

Trädens rötter kan ha skadats av branden vilket gör att träd blir instabila och kan falla på grund av en liten yttre påverkan. Det kan räcka med en liten vindpust för att träd faller eller att det lutar svagt. Träd som står nära skogsbilvägar kan falla över vägen och blockera framkomligheten.

Riskerna för fallande träd avtar efter kraftiga höststormar och omfattande snöfall under vintern. Underminerade träd brukar falla av denna påverkan.

Glöd i marken kan blossa upp till brand

Efter att en skogsbrand är släckt kan det ändå finnas glöd under marken. Glöden kan spridas under mark, i rötter och död växtlighet. Glöden kan snabbt och oväntat blossa upp till en brand igen, trots att ytan ser opåverkad ut. Detta kan pågå i flera månader. Det kan även finnas glödhärdar under snön vintertid.

Under marken kan det även uppstå håligheter om glödhärdar utvecklas. Det finns en risk att trampa ner i glödhärden och bränna sig.

Håll dig informerad och respektera förbud

Måste du, trots riskerna, besöka en drabbad skog ska du skaffa dig information från berörda lokala myndigheter och markägare. Det kan vara förbjudet att vistas i en skog som har brunnit, så ta reda på vad som gäller.

Checklista efter skogsbrand

  • Var uppmärksam och försiktig och det är avbrända rötter på träden.
  • Eventuella vindbyar kan snabbt och nästan ljudlöst fälla träd med avbrända rötter.
  • Följ förbud mot att vistas i skogen eller andra avspärrningar och råd från myndigheter eller markägare.
  • Visa hänsyn till de som bor i drabbade områden.

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan