Till innehåll på sidan

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Detaljer

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys avseende antagonistiska elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Publikationsnummer
MSB1178
ISBN-nummer
978-91-7383-803-0
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
62 s. ill.
Pris
0 kronor
Denna skrift avser att utgöra en vägledning för den som planerar att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) avseende avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) mot samhällsviktig infrastruktur. Framtagning av denna vägledning har genomförts på uppdrag av och med stöd från MSB.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan