Till innehåll på sidan

Signalskydd – en introduktion (webbkurs)

En hjälp på vägen - Signalskydd – en introduktion ger dig en grundläggande kunskap om signalskydd.

Detaljer

Målgrupp

För dig som

  •  arbetar i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
  • vill veta mer om kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten – signalskyddssystem
  • i säkerhetsskyddsanalysen har identifierat ett behov av att dela säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vill veta hur du går vidare

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till kursen Signalskydd - en introduktion

Kursen är uppdelad i tre delar

Kursen tar cirka 25 minuter att genomföra.

Del 1 Lär dig grunderna

Kursens första del består av tre filmer som följs av kunskaps- och reflektionsfrågor.

Del 2 Fördjupa dig

Här går vi djupare in på olika typer av signalskyddssystem och signalskyddsgrader kopplat till säkerhetsskyddsklasser.

Del 3 Process för att gå vidare

Här får du information om vad som krävs för att få tillgång till signalskydd och hur den processen fungerar.

Om du har synpunkter på kursen, vänligen kontakta utbildning@msb.se

Senast granskad: 11 maj 2022

Till toppen av sidan