Till innehåll på sidan

Verksamhetsidé och vision

MSB:s verksamhetsidé, vision och värdegrund formar vår identitet.

Verksamhetsidé

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vision

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Värdegrund

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. 

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan