Till innehåll på sidan

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB493
ISBN-nummer
978-91-7383-291-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
43 s : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med vägledningen är att stödja kartläggningen av information i en organisation. Kartläggningen kan sedan vara grunden för de aktiviteter som följer av ett systematiskt informationssäkerhetarbete som informationsklassning, riskanalyser, kontinuitets- och incidenthantering men också för den nya arkivredovisningen. Vägledningen kan också vara ett stöd då gemensamma tjänster tas fram som i de projekt som drivs inom ramen för E-delegationen.

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan