Till innehåll på sidan

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB493
ISBN-nummer
978-91-7383-291-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
43 s : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med vägledningen är att stödja kartläggningen av information i en organisation. Kartläggningen kan sedan vara grunden för de aktiviteter som följer av ett systematiskt informationssäkerhetarbete som informationsklassning, riskanalyser, kontinuitets- och incidenthantering men också för den nya arkivredovisningen. Vägledningen kan också vara ett stöd då gemensamma tjänster tas fram som i de projekt som drivs inom ramen för E-delegationen.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan