Till innehåll på sidan

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019

Detaljer

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019
Publikationsnummer
MSB1372–april2019
ISBN-nummer
978-91-7383-936-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Den 1 april 2019 trädde MSB:s nya föreskrifter MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler i kraft. I och med detta är hantering av sådana produkter i de flesta fall tillståndspliktig enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Verksamheter som uppförts före detta datum undantas dock från tillståndsplikten till den 30 september 2019. Emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat används i mycket stora mängder vid sprängningsarbeten, t.ex. vid anläggningen av tunnlar och byggnader samt i gruvnäringen. Det är vanligt att tillverkningen av sprängämnet sker i samband med laddningen i borrhålen en stund innan sprängning ska ske. Denna handbok, liksom föreskrifterna MSBFS 2018:13 samt tillhörande allmänna råd, gäller ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler som inte ännu omvandlats till sprängämnen. Dessa går under samlingsbenämningen ANE.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan