Till innehåll på sidan

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019

Detaljer

Hantering av ANE : Handbok till MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler, april 2019
Publikationsnummer
MSB1372–april2019
ISBN-nummer
978-91-7383-936-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Den 1 april 2019 trädde MSB:s nya föreskrifter MSBFS 2018:13 om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler i kraft. I och med detta är hantering av sådana produkter i de flesta fall tillståndspliktig enligt 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Verksamheter som uppförts före detta datum undantas dock från tillståndsplikten till den 30 september 2019. Emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat används i mycket stora mängder vid sprängningsarbeten, t.ex. vid anläggningen av tunnlar och byggnader samt i gruvnäringen. Det är vanligt att tillverkningen av sprängämnet sker i samband med laddningen i borrhålen en stund innan sprängning ska ske. Denna handbok, liksom föreskrifterna MSBFS 2018:13 samt tillhörande allmänna råd, gäller ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler som inte ännu omvandlats till sprängämnen. Dessa går under samlingsbenämningen ANE.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan