Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. 

Presentation av Beredskapsveckans tema Öva! 

Den 26 maj höll MSB en digital presentation av Beredskapsveckan och status för det kommande övningsverktyget. Presentationen spelades in och kommer att publiceras här så fort den är textad. Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet! 

Prenumerera på Beredskapsveckans nyhetsbrev

Krisberedskapsveckan har blivit Beredskapsveckan

Krisberedskapsveckan heter numera Beredskapsveckan för att bättre svara mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot. Beredskap kan handla både om fredstida allvarliga olyckor och kriser men också om totalförsvar och vår beredskap för krig. Ett namnbyte är också motiverat av det försämrade säkerhetspolitiska läget och återuppbyggnaden av totalförsvaret.Svar på vanliga frågor om Beredskapsveckan

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Alla behöver öva för att stärka sin krisorganisation eller höja sin kunskap om effekterna av kris och krig. Exempelvis företag, politiker, samhällsviktiga verksamheter, lokalföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och media. Men det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar. Det vill vi ändra på under årets arbete med Beredskapsveckan. Därför är årets tema Öva!

Pandemin och det osäkra omvärldsläget har bidragit till att intresset för hemberedskap och prepping har ökat kraftigt. Men många fler behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig och få en djupare förståelse. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. 

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och andra föreningar tyder på det.
  • Även antalet privatpersoner som vill gå krisberedskapskurser hos Studieförbundet Vuxenskolan, ABF med flera har ökat med 100 procent i hela landet, enligt Sveriges Radio i januari 2023.
  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat förra året till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner. Sju av tio svenskar känner numera till att de har ett ansvar för den egna beredskapen men endast tre av tio har förberett sig i praktiken eller övat, enligt Kantar Sifo på uppdrag av Friluftsfrämjandet.

Övningsverktyg klart under sommaren

Utifrån årets tema tar MSB fram ett webbaserat övningsverktyg för privatpersoner med praktiska och lärande inslag som kan genomföras individuellt, i familjen, föreningen, på arbetsplatsen med grannar eller vänner.

Den kommer även att ha analoga moment som att till exempel:

- klara sig en dag utan el
- upprätta kontaktlistor
- fylla vattendunkar
- besöka trygghetspunkter.

Verktyget ska vara klart i augusti.

MSB kommer i år att i huvudsak använda sig av vidarekommunikatörer, goda företrädare för civilsamhället och ambassadörer för att nå ut med Beredskapsveckans budskap.

Fokus ska ligga på lärande, samarbete och övning och vi kommer att beakta människors olika behov, livssituation och förkunskaper.

Broschyren fyller fem år och fortsätter att återbrukas

I maj 2018 skickades "Om krisen eller kriget kommer" ut till alla hushåll i Sverige. Vid den tiden var riskmedvetenheten tämligen låg bland allmänheten. Vi kan se att broschyren och världshändelserna de senaste åren har banat väg för riskkommunikationen och engagerat många människor att exempelvis skaffa en hemberedskap.

Beredskapsveckan 2023 fortsätter att konkretisera innehållet i broschyren genom temat Öva! Vi återanvänder också andra MSB-material, exempelvis de scenarion om bland annat en vardag i krig och ett långvarigt elavbrott som Försvarshögskolan tagit fram samt filmserien "Rädd eller beredd".

Tidigare annonser med Beredskapsveckans huvudbudskap "Du är en del av Sveriges beredskap" fungerar utmärkt att fortsätta att använda.

Fortsatt stort intresse för hemberedskap

Det finns ett växande engagemang i samhället för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för  hemberedskap. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022 och framåt, och MSB får många frågor om hemberedskap.

Våra undersökningar visar att fler än tidigare uppger att man klarar en vecka utan samhällets stöd vid en kris. 2021 svarade 26 procent att de har den beredskapen. Motsvarande siffra för 2022 är 37 procent. 

Kampanjens grundläggande idé

Det har alltid funnits tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Till Kampanjuppföljning 2022 och andra studier och utvärderingar
Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via beredskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 26 maj 2023

Till toppen av sidan