Till innehåll på sidan

Öva tillsammans - en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Webbkursen ger dig en introduktion till systematisk övningsverksamhet med fokus på samverkansövningar och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med att besluta om, planera, genomföra eller utvärdera samverkansövningar. Alltså för dig som arbetar med övningsverksamhet på myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer inom samhällets beredskap för kris och krig.

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och andra aktörer med vilka kommuner, regioner och myndigheter kan behöva samverka för att hantera en samhällsstörning i hela hotskalan.

Förkunskaper

Du behöver ha kunskap om din egen organisations roll och ansvar inom samhällets beredskap för kris och krig.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. 

Ta del av kursen

Till webbkurs Öva tillsammans - en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Webbkurserna på msb.se genomförs helt utan inloggning och MSB sparar inte dina personuppgifter. För de webbkurser där det går att skriva ut ett kursintyg behöver du själv skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer på olika nivåer i samhällets beredskap för kris och krig på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att en aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift är övningar – både interna övningar inom den egna organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer.

Webbkursen är utvecklad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ger en introduktion till systematisk övningsverksamhet med fokus på samverkansövningar och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Kursen bygger på Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet.

Ladda ned Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet

Om kursen

Webbkursen syftar till att utveckla kunskap om övningsverksamhet och hur ett enhetligt förhållningssätt och systematiskt arbetssätt med beslut, planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar bidrar till utveckling av samhällets samlade förmåga vid kris och krig.

Webbkursen är i huvudsak teoretisk och helt webbaserad. Kursen genomförs individuellt och det förekommer både reflektionsfrågor och självtest i kursen för att bidra till användarens lärande.

Upplägg och omfattning

Webbkursen tar cirka 45 minuter att genomföra och består huvudsakligen av två delar:

Del 1: Varför ska vi öva?

Del 2: Öva systematiskt!

Webbkursen varvar filmer, faktatexter, reflektionsfrågor och interaktiva övningar.

Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande, exempelvis genom gruppdiskussioner eller övningar i den egna organisationen eller inför fortsatt lärande inom utbildningsområdet övning och övningsutvärdering.

Kursplan Öva tillsammans - en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Öva systematiskt

Senast granskad: 4 maj 2022

Till toppen av sidan