Till innehåll på sidan

Gällande regler inom Krisberedskap och informationssäkerhet

Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Krisberedskap och informationssäkerhet, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Status: Gällande

MSBFS 2024:5 föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar Status: Gällande

Författningsnummer: MSBFS 2024:5

För de redovisningar av risk- och sårbarhetsbedömningar som ska göras 30 september 2024 gäller denna föreskrift.

MSBFS 2024:5 föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar

Status: Gällande

MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser Status: Gällande

Författningsnummer: MSBFS 2016:7

Föreskriften 2016:7 kommer formellt sett att upphöra 2024-07-01. För de redovisningar av risk- och sårbarhetsbedömningar som ska göras 2024-09-30 gäller istället MSBFS 2024:5.

MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan