Till innehåll på sidan

Tilläggstjänst i Rakel: ISI-migrering Finland

Tilläggstjänsten ISI-migrering Finland möjliggör gränsöverskridande samverkan mellan användare av Rakel och Virve i Sverige och Finland.

Med ISI (Inter System Interface) går det att kommunicera effektivt över gränsen och vid insatser och uppdrag i varandras länder. Vid migrering till Virve kan du använda individsamtal, textmeddelanden (SDS), statusmeddelanden och nödsamtal.

Så fungerar ISI-Finland

De nationella talgrupper som ska användas heter FISE-talgrupper. Dessa talgrupper är statiskt sammankopplade mellan Rakel och Virve, vilket gör det möjligt att använda samma talgrupper i båda länderna. Alla medlemmar i en talgrupp hör samtidigt den trafik som sänds, oavsett vilket land de befinner sig i.

I dokumentet Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan med stöd av Rakel och Virve (text på engelska) finns beskrivningar om hur samverkanstalgrupper ska användas.

Guidelines for Cross-Border Cooperation using Rakel and Virve

Bokning av ISI-talgrupper

ISI-talgrupper för samverkan bokas i menyvalet ”ISI Allocation” i WIS. Om du inte har läsrätt till ”ISI Allocation” skickar du ett mejl till WIS-supporten och ber om läsrätt.

Kontakt

WIS-support

Förklaringar och lista på funktionerna i ISI-FISE

Guideline ISI-FISE Technical Functionalities

Pris och villkor

Tilläggstjänsten ISI-migrering är prissatt enligt gällande prislista för Rakel. Programmering av Rakelterminaler med FISE-talgrupper och AIM-programvara kan komma att medföra kostnader, beroende på era avtal med era leverantörer.

Er organisation måste vara Rakelkund och ha samverkansbehov med en aktör i Finland.

Samtliga villkor för anslutning till Rakel och särskilda villkor för tilläggstjänsten ISI-migrering Finland finns under priser och villkor.

Priser och villkor

Vilka utrustningskrav finns?

För att kunna använda tilläggstjänsten ISI-migrering krävs att:

 • Era Rakelterminaler är programmerade med tilldelade FISE-talgrupper.
 • Era Rakelterminaler är programmerade med godkänd AIM-programvara.

För att få tillgång till den senaste informationen om vilka Rakelterminaler som stödjer AIM och kan migrera in i Finland, vänligen kontakta er terminalleverantör.

All utrustning och alla applikationer som ska användas i Rakel måste godkännas av MSB.

Hur beställer jag tjänsten?

1. En behörig beställare kan ansöka om tjänsten ISI-migrering Finland.

I ansökan anger du hur många Rakelterminaler som behöver migrera över gränsen till Finland. MSB prövar ansökan och migreringsantal om den ansökande organisationen kan uppvisa samverkansbehov.

 • Ansökan om tilläggstjänst i Rakel: ISI-migrering Finland

  Ansökan skickas med e-post till e-postadressen nedan. Ange följande uppgifter i ansökan:

  Kontaktuppgifter

  Organisation:

  Rakel kundnummer:

  Postadress:

  Namn på kontaktperson:

  E-post till kontaktperson:

  Telefonnummer till kontaktperson:

  Samverkansbehov

  Uppge vilken motpart i Finland ni har behov av att samverka med.

  Aktör:

  Namn på kontaktperson hos samverkansaktör i Finland (om uppgift finns):

  Telefonnummer till kontaktperson hos samverkansaktör i Finland(om uppgift finns):

  E-postadress till kontaktperson hos samverkansaktör i Finland (om uppgift finns):

  Typ av samverkansbehov:

  Migreringsbehov

  Här uppger du hur många av din organisations radioterminaler som ska kunna migrera in i det finska nätet. Om din organisation tidigare tilldelats abonnemang för migrering kan du nedan ange antal ytterligare abonnemang som ni har behov av.

  Antal terminaler:

  Godkännande

  I och med ansökan om ISI-migrering godkänner kunden att:

  1. ITSI för berörda Rakelmobiler skickas till Erillisverkot för att aktiveras i Virve (ITSI = landskod + nätverkskod + ISSI-nummer).
  2. En migrerad Rakelmobils identitet blir synlig i finskt kontrollrum.
  3. Trafikdata och persondata i Virve loggas, lagras och efterbehandlas för felhantering och statistikunderlag.

  Användare som har särskilda skäl att undantas från punkt 2 och/eller 3 ovan behöver träffa särskild överenskommelse med Erillisverkot.

  Ansökan med uppgifterna skickas till:

  mats.hammarstam@msb.se

2. När ansökan är godkänd fyller du i blanketten Beställning av tilläggstjänst ISI-migrering Finland (R38) och bifogar ett uppdaterat programmeringsunderlag (PU).

Nästa steg är att programmera era Rakelterminaler med de relevanta talgrupperna. De Rakelterminaler som ska kunna migrera måste uppgraderas med en särskild mjukvara (AIM). Du behöver säkerställa att era Rakelterminaler och programvaran är godkända av MSB.

MSB administrerar FISE-talgrupper tillsammans med Erillisverkot och aktiverar migreringsfunktionen för angivna ISSI i Virve hos Erillisverkot.

Om du har frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundansvariga för Rakel. Har du specifika frågor om din beställning ska du vända dig till Rakel kundstöd.

Utbildning ISI-migrering

Utbildning ISI-migrering (Norge)

Ordförklaringar

ISI, Inter System Interface, är en europeisk standard för sammankoppling av TETRA-nät. Det svenska nätet Rakel är sammankopplat med Nödnett i Norge och Virve i Finland enligt denna standard.

AIM står för Air Interface Migration och är en programvara som möjliggör för en radioterminal att växla mellan olika TETRA-nät.

Migrering innebär att en Rakelterminals ISSI föranmäls till DSB för aktivering i Nödnett. Förutsatt att Rakelterminalen är programmerad med NOSE-talgrupper och AIM kommer den gå att använda även i Nödnett.

Erillisverkot är MSB:s finländska motsvarighet som driver och förvaltar det finländska TETRA-nätet Virve (från finskan: VIRanomaisVErkko, radionät för myndigheter).

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan