Till innehåll på sidan

Utbildning ISI-migrering Norge

Inom projektet Norge Sverige ISI har ett utbildningspaket i tre delar tagits fram. Delarna omfattar gränslös samverkan, introduktion till gränsöverskridande samverkan med stöd av Nødnett och Rakel samt träning och övning.

Utbildningen har tagits fram tillsammans med användarorganisationer från Norge och Sverige och ska ge deltagarna kunskap och förståelse för framtagna talgrupper för gränsöverskridande samverkan och ISI-funktionaliteternas möjligheter och begränsningar. Materialet utgår från Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan med stöd av Nødnett och Rakel.

Utbildningspaketet består av Power Point-presentationer och handledningar till dessa. Den som planerar en utbildning kan fritt välja i materialet och anpassa det på ett sätt som passar den egna målgruppen bäst. Utgå gärna från egna lokala och regionala förutsättningar för samverkan och använd materialet som en inspirationskälla när ni planerar er utbildning. Tanken är att man fritt ska kunna plocka de avsnitt som man tycker är relevanta utifrån utbildningens upplägg.

Gränslös samverkan

Gränslös samverkan

Introduktion till gränsöverskridande samverkan med stöd av Nødnett och Rakel

Introduktion till Nødnett och Rakel

Handledning till Power Point för gränsöverskridande samverkan med stöd av Nødnett och Rakel

Träning och övning

Handledning Träning, övning, samverkan - ISI funktionaliteter

Senast granskad: 8 november 2022

Till toppen av sidan