Till innehåll på sidan

Lärande från olyckor : förstärkt erfarenhetsåterföring

Lärande från olyckor : förstärkt erfarenhetsåterföring

Detaljer

Lärande från olyckor : förstärkt erfarenhetsåterföring
Publikationsnummer
MSB295
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Detta är en populärversion av resultaten från forskningsprojektet ”Lärande från olyckor – förstärkt erfarenhetsåterföring”. Forskningsprojektet har genomförts under ledning av Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan, Anna-Karin Lindberg har disputerat inom ramarna för projektet. Projektet har finansierats av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Jan Schyllander har varit MSB:s kontaktperson för projektet. Forskningsprojektet har granskat processen som vidtar efter att en olycka, incident eller ”nästan-olycka” inträffat för att försöka kartlägga hur olika aktörer i praktiken arbetar med lärande från olyckor. Skriften du har i din hand är en kort sammanfattning av resultaten från detta projekt. Den innehåller också ett antal tips och råd hur man på ett tämligen enkelt sätt kan arbeta med erfarenhetsåterföring och olycksprevention i fokus. För dig som vill fördjupa dig i projektresultaten finns en sammanställning över de rapporter och skrifter som projektet mynnat ut i längst bak i denna sammanfattning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan