Till innehåll på sidan

Insatskort för acetylengasflaskor

Insatskort för acetylengasflaskor

Detaljer

Insatskort för acetylengasflaskor
Publikationsnummer
MSB1074
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
4 s. : ill.
Pris
0 kronor
Acetylen, eller etyn som den också heter, är en brandfarlig, färglös gas. Vid förbränning med ren syrgas fås en flamma på över 3 000 °C som lämpar sig väl för svetsning, skärning eller hårdlödning. Acetylen kan även sönderfalla utan tillgång till syre, och bildar då kol (sot) och vätgas. Om acetylengasflaskan blir utsatt för en temperatur över 300 °C startar sönderfallet, med tryck och värmestegring som följd. Detta kan leda till att flaskan exploderar även efter att värmepåverkan upphört. Acetylengasflaskor behandlas därför annorlunda vid brand än andra gasflaskor.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan