Till innehåll på sidan

Grundläggande webbkurs i totalförsvarsjuridik

Webbkursen ska på ett lättillgängligt sätt förklara vad totalförsvaret är och lotsar dig igenom de lagar och regler som gäller vid höjd beredskap och krig. Kursen tar upp sammanhanget som totalförsvarslagstiftningen rör sig inom, bland annat hur Sverige styrs, vilken lagstiftning som finns och vad internationell lagstiftning säger.

Detaljer

Målgrupp

Webbkursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om det svenska totalförsvaret och dess regelverk. Den riktar sig även till dig som avser genomföra andra utbildningar inom området totalförsvarsjuridik vid Försvarshögskolan, där webbkursen utgör ett förkunskapskrav.

Kostnad

Webbkursen är avgiftsfri.

Om webbkursen

Kursen utgår från ett utforskande sätt att lära och du kan fritt botanisera i materialet för att ta del av de områden som du är nyfiken på, i den ordning du själv vill. Du kan välja att ta del av ett övergripande case som berör kursens olika faktaområden. Totalförsvar angår alla. Kursen ger dig möjlighet att utveckla faktakunskap genom att gå igenom grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar. Den innehåller också länkar och hänvisningar till andra plattformar där du kan inhämta ytterligare kunskaper och information.

Kursen är webbaserad och tillgänglig för dig när det passar dig bäst. Den beräknas ta 45 minuter att genomföra, något som går att dela upp på flera tillfällen.

Webbkursen Grundläggande Totalförsvarsjuridik är framtagen av Försvarshögskolan.

Du hittar utbildningen via Försvarshögskolans hemsida:

https://www.fhs.se/utbildningar/grundlaggande-totalforsvarsjuridik.html

Senast granskad: 17 januari 2024

Till toppen av sidan